معرفی کتاب | فرمانده من

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14266126291.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

کتاب حاضر یکی از کتبی است که مقام معظم رهبری توصیه به خواندن آن کرده اند.

ادامه مطلب: معرفی کتاب | فرمانده من

معرفی کتاب | خاک های نرم کوشک

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14266101231.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif توضیحات بیشتر در مورد کتاب در ادامه مطلب

کتاب “خاکهای نرم کوشک” مجموعه ای است برای نشان دادن گوشه ای از زندگی سراسر شگفتی و حماسه سردار رشید اسلام، “شهید حاج عبدالحسین برونسی” از زبان خانواده و دوستان و همرزمان این شهید بزرگوار.

ادامه مطلب: معرفی کتاب | خاک های نرم کوشک

معرفی کتاب | سلام بر ابراهیم

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14239508561.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی پوستر اینجا کلیک کنید

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

کتاب «سلام بر ابراهیم» کاری است از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی که در قالب زندگینامه ای مختصر و ۶۹ خاطره درباره شهید بزرگوار و مفقود الاثر «ابراهیم هادی» منتشر شده است.

ادامه مطلب: معرفی کتاب | سلام بر ابراهیم

معرفی کتاب | زنده باد کمیل

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14266089041.jpg

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.png برای دریافت سایز اصلی طرح اینجا کلیک کنید

http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif توضیحات بیشتر در مورد کتاب در ادامه مطلب

کتاب زنده باد کمیل اثر محسن مطلق خاطرات نویسنده در روزهای آغازین اعزام به جبهه های جنگ و فعالیت در گردان کمیل را بازگو می کند.نویسنده در این اثر با زبانی ساده و روان به بیان خاطرات هم رزمها، دوستان شهید و به گفته خودش مظلوم ترین و غریب ترین انسانها می پردازد.

در بخش هایی از این کتاب می خوانیم:

صدای لودرهای خودی که خاکریز گردان انصار را به حد ما می رساندند، به گوش می رسید. در این بین حاج رضا (دستواره) سوار بر موتور از کنارمان رد شد؛ در حالی که بلند داد می زد : «زنده باد کمیل». بچه ها با دیدن حاج رضاروحیه ی بیشتری گرفتند.

عطش بیداد می کرد . شهیدی دل به دریا زد و برای آب آوردن به عقب رفت. بعد از مدتی با یک کلمن آب یخ و یک دیده بان برگشت. دیده بان  قرار بود از  سنگر کمین آتش خودی را بر سر دشمن هدایت کند. با خوردن چند گلوله خمپاره ۶۰ فهمیدیم که جای ما لو رفته است. پاپی نژاد به شهیدی گفت: « آخه پسر بیکار بودی ؛ ما نه آب می خواستیم نه دیدبان» لبخندی روی لب های دیده بان نقش بست و گفت: « نترسین تا عصر از این جا میرم» . شاداب هم گفت: « عصر که خواستی بری، یادت باشه جنازه ما رو هم ببری!» و همه زدند زیر خنده.

ادامه مطلب: معرفی کتاب | زنده باد کمیل

قصه فرماندهان / 15

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 15
فرمانده شهر


(براساس زندگي شهيد محمد جهان آرا)
نويسنده: داوود بختياري دانشور

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 14

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 14
چهلمين نفر

(براساس زندگي شهيد مجيد بقايي)
نويسنده:اصغر فكور

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید

قصه فرماندهان / 13

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14199436911.png

قصه فرماندهان / 13
غريبه


(براساس زندگي شهيد يدالله كلهر)
نويسنده: داوود بختياري دانشور

http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_2.pngبرای دریافت فایل pdf کتاب اینجا کلیک کنید