تابلو بسیج واحد مقامت آیت الله نسابه

تابلو واحد مقامت دبیرستان آیت الله نسابه در اول مهر ما 

در اولین به روز رسانی تابلو واحد مقامت دبیرستان آیت الله نسابه در سال تحصیلی 94-95 مسئول رسانه این واحد، خواهر محقق، سعی نمود تا با قرار دادن تصاویری از محتوای قبلی در این تابلو ضمن تجدید خاطرات در ذهن دانش آموزان آنان را برای به روز رسانی های بعی مشتاق کند./یاعلی

فرمانده واحد:فاطمه سبحانی

ارسال نظر