اولین جلسه توجیهی اعضا بسیج دانش آموزی دبیرستان باقرالعلوم جنت شهر

بسیج دانش آموزی دبیرستان باقرالعلوم جنت شهر

اعضا بسیج دانش آموزی دبیرستان باقرالعلوم جنت شهر انتخاب شدند

این دوستان که از فعالترین دانش آموزان در عرصه درسی ، پرورشی ، فرهنگی و ... میباشند توسط معاون پرورشی(جناب آقای زحمتکش) انتخاب و توسط فرمانده و مسؤٖل فرهنگی و مسؤل رسانه پایگاه تایید شدند.

باشد با کمک خداوند بلندمرتبه بتوانیم بسیج فعالی را در این سال داشته باشیم.

مسول رسانه . علیرضا عابدپور

 

بسیج دانش آموزی دبیرستان باقرالعلوم جنت شهر

ارسال نظر