مراسم صبحگاه در دبیرستان حضرت معصومه کوار برگزار شد

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14442265982.jpg

 صف صبحگاه در دبیرستان حضرت معصومه کوار در روزهای چهارشنبه به بسیج دانش آموزی مدرسه

اختصاص دارد. در این صف صبحگاهی خطبه های از نهج البلاغه توسط فاطمه افسری برای دانش اموزان گفته می شود.

و خبرهایی  مانند عضویت در بسیج مدرسه، ثبت نام در ازمون های تمدن، شروع ثبت نام اردوی راهیان نور

وطرح همکلاسی آسمانی توسط زهره لطفیان در طی این دوهفته به دانش اموزان اطلاع رسانی شد.

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14442279871.jpg


ارسال نظر