پوستر آداب نماز جماعت

با سلام

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_moharam2/images/ver2/li_star_1.gif این طرح برای نصب در نمازخانه ی مدرسه ی شما تهیه شده است. و می توانید با هماهنگی با معاون پرورشی طرح را چاپ کرده و در نمازخانه مدرسه نصب کنید.

 

http://upload.afsarejavan.com/uploads/14152138261.jpg

برای دریافت طرح با کیفیت "آداب نماز جماعت" کلیک کنید

ارسال نظر