پوستر تصویرسازی مباهله

با سلام

این پوستر تصویرسازی به مناسبت روز مباهله تهیه شده است
شما باید این پوستر را چاپ کرده و در تابلو بسیج مدرسه خود نصب کنید
و بر اساس تقویم اجرایی به مناسبت این روز در صبحگاه مدرسه توضیحاتی در مورد این مناسبت بدهید.

برای چاپ پوستر با کیفیت اصلی را دانلود کنید. این طرح صرفا جهت پیش نمایش ارائه شده است.
.
http://upload.afsarejavan.com/uploads/14124467121.jpg
 
دریافت طرح با کیفیت اصلی:

ارسال نظر