مجموعه اشعار برای دعوت از قاری قرآن

بشنو از قرآن چو نیکو دم زند     زخمه بر ساز دل آدم زند

تا کند بیدارش از خواب گران      از قیامت گوید و احوال آن

         با سکوتت نغمه ی قرآن شنو        آن چه می گوید به گوش جان شنو

-------------------------------------------------

نسیم کوی جانان است قرآن    شمیم عطر رحمان است قرآن

بُوَد روشنگر راه سعادت     چو خورشید فروزان است قرآن

-------------------------------------------------

 سرود عشق و ایمان را بخوانید     کتاب نور و عرفان را بخوانید

شما را هر قدر باشد میسر      گل آیات قرآن را بخوانید

-------------------------------------------------

اعجاز نبوت است قرآن       آیات هدایت است قرآن

خیر دو جهان برای انسان      حاصل شود از عمل به قرآن

   فرمود پیمبر: ای مسلمان!       هر کس که کند عمل به قرآن

قرآن همه عمر با دل اوست      گلزار بهشت منزل اوست

قرآن که پیام آسمانی است     روشنگر راه زندگانی است

مجموعه اشعار با مضمون صلوات

این شعرها می تواند برای بیان در لابلای صحبت هایتان در صبحگاه های مدارس، کلاس های درس و سایر جمع ها مفید و موثر باشد. تهیه ی یک دفترچه از این اشعار ضمن آنکه یادبود مناسبی است می تواند بعدها در سخنرانی های شما مورد استفاده قرار گرفته و جمع زیادی از شنیدن آنها سود ببرند.

 
پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز         در مجمع حروف الفبا سرآمد است
فورا به روی صفحه کاغذ دوید و گفت       بعد از خدا محمد و آل محمد است

-------------------------------------------------
تا در پناه مصحف و بر دین احمدیم         بر جمله ی خلایق عالم سرآمدیم
زیر لوای آل علی صف کشیده ایم        چشم انتظار مهدی آل محمدیم

-------------------------------------------------
از ازل بر همه ذرات جهان تا عَرَصات         رسد از آبروی آل محمد برکات
چه سیه روست هر آنکس که ز جهل        بشنود نام محمد نفرستد صلوات

-------------------------------------------------
گفتم به خرد که چیست اسباب نجات       در سختی روزگار و هول عَرَصات
در عالم عقل و عشق گشتی زد و گفت:       بر طلعت نورانی مهدی صلوات

-------------------------------------------------
ای تشنه لبان جرعه ی آب حیات       وی منتظران مقدم باب نجات
از مهر و صفای دل و جان بفرستید        بر خاتم انبیا محمد صلوات

-------------------------------------------------
  از فتنه و آشوب و بلا و آفات           خواهی که بیابی همه ی عمر نجات
خود را بسپار بر خداوند جهان          پیوسته فرست بر محمد صلوات

-------------------------------------------------

 شد باز به روی خلق باب برکات       خواهی تو اگر ز درگه دوست برات
 بفرست ز جان و دل به آوای جلی       بر خاتم انبیا محمد صلوات

-------------------------------------------------
ای آنکه تویی بر همه کشتی نجات      سردار حسینی ز مقام و درجات
دست از بدنت جدا شده بهر حسین      بر دست بریده ات درود و صلوات

-------------------------------------------------
یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات       مهر تو بود قبولی صوم و صلاة
فرموده نبی خدا گناهش بخشد      هرکس که برای تو فرستد صلوات

-------------------------------------------------
شادم به جهان که دین احمد دارم      این موهبت از خدای سرمد دارم
کی خوف مرا ز روز محشر باشد       جایی که به دل مهر محمد دارم

-------------------------------------------------
صحبتی شد که خدا باب نجاتی بفرست      تلخی ذائقه را شاخ نباتی بفرست
حل شود مشکل ما با گل روی مهدی       از چه خاموش نشستی صلواتی بفرست

-------------------------------------------------
گفتم که خدا مرا براتی بفرست      طوفان زده ام راه نجاتی بفرست
فرمود که با زمزمه ی یا مهدی       نذر گل نرگس صلواتی بفرست

-------------------------------------------------
بر روی زمین و آسمان ها و کُرات      در بین مناجات تمام کلمات
زیباتر از این دعا ندیده است کسی      بر خاتم انبیا محمد صلوات

-------------------------------------------------
حق داده به ما وعده ی خیر و حسنات        هم وعده ی جنات سراسر نعمات
خواهی که شود نصیب تو این برکات        بفرست مدام بر محمد صلوات

-------------------------------------------------
ای نام تو جان بخش تر از آب حیات      محتاج تو خلقی به حیات و به ممات
    از بعثت انبیا و ارسال رُسُل      مقصود تو بودی به جمالت صلوات

-------------------------------------------------
آن چشمه ی جوشنده ی اکسیر حیات      انگیزه ی خلقت است و آیینه ی ذات
بشنو که فرشتگان همه می گویند      بر خاتم انبیا محمد صلوات

-------------------------------------------------
دل با صلوات مَحرم راز شود      سیمرغ شود، بلند پرواز شود
فرمود پیامبر که با هر صلوات      درهای اجابت دعا باز شود

-------------------------------------------------
خواهی که در پناه کرامات سرمدی      ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی
لبریز کن ز عطرِ گلِ نور، سینه را       با ذکر سبز یک صلوات محمدی

-------------------------------------------------
ای اولین زنی که به مردان سرآمدی       سر تا قدم تجسم اوصاف سرمدی
کانون عشق و عاطفه یعنی که فاطمه       آیینه ی تمام نمای محمدی

-------------------------------------------------
گویند هر آنکه، هرچه را دارد دوست      از بعدِ وفات هم همان همدم اوست
یا رب تو گواهی که نباشد ما را       غیر از علی و محمد و آلش دوست

-------------------------------------------------
هرچند گناه و جرم بی حد داریم       ما چشم عطا به لطف سرمد داریم
باشد که نسوزد تن ما را آتش      چون دوستی آل محمد داریم

-------------------------------------------------
بارالها نشود لال به هنگام ممات        آن زبانی که فرستد به محمد صلوات

-------------------------------------------------
هرکه دارد به دلش آرزوی قبر رضا      به غریب الغربا شاه خراسان صلوات

-------------------------------------------------
هرکه دارد به دلش آرزوی قبر حسین      به دل سوخته ی زینب کبری صلوات

-------------------------------------------------
بر فاطمه محبوبه ی ذات ازلی      بر حجت حق، به آل یاسین صلوات

-------------------------------------------------
دائم از غیب رسد این سخن با برکات      که به مهدی گل گلزار محمد صلوات

-------------------------------------------------
بر گشا کام دهان چون که تو داری حرکات      دم به دم بر گل رخسار محمد صلوات

-------------------------------------------------
بارها گفت محمد که علی جان من است      هم به جان علی و جان محمد صلوات

-------------------------------------------------

یک روز که پیغمبر، در گرمی تابستان        همراه علی می رفت در سایه ی نخلستان
دیدند که زنبوری، از لانه ی خود زد پر        آهسته فرود آمد بر شانه ی پیغمبر
بوسید عبایش را، گرد قدمش پر زد          بر خاک کف پایش صد بوسه ی دیگر زد
پیغمبر از او پرسید، آهسته بگو جانم         طعم عسلت از چیست؟ هرچند که می دانم
تا نام تو را هرشب چون گل به بغل دارم          هر صبح که برخیزم در سینه عسل دارم
از قند و عسل بهتر، خوشتر ز نبات است این         طعم عسل از من نیست، طعم صلوات است این